1. Præster i Gudhjem sogn i 1600- og 1700-tallet

Sognepræster i Østerlars og Gudhjem sogne.

Kilde: Bornholmske Samlinger, bind 38, Rønne 1961.

Gudhjem sogn omfattede/-ter Gudhjem og Melsted fiskerlejer samt nogle jorder omkring disse lokaliteter (se kortet til højre). Sognet var et annekssogn til Østerlars sogn og havde/har den samme sognepræst og degn, men førte selvstændige kirkebøger og -regnskaber, og havde hver sin kirkeværge. Ingen af præsterne synes dog at have haft nogen familie- eller beboelsesmæssig kontakt med Gudhjem – de boede på Østerlars Præstegård – ,  bortset fra Morten Evendorph, 1702- sp. 1734-1782, mit ID T080.

Kirkebygninger:
Østerlarsker Kirke. Rundkirke, opf. ca. 1200. indviet til St. Laurentius. Østerlarsker Præstegård opført 1836, udviddet 1915.
St. Anna Kapel i Gudhjem, nedbrudt 1896. Gudhjem Kirke indviet 3 sep 1893.

Sognepræster frem til år 1803, oversigt:
1. 13 . . -1370 Henrik Grene.
2. (1429) Provst Gottschalck Dagherr.
3. ca. 1519 -ca. 1542 Peder Halland.
4. ca. 1542 -ca. 1573 Hans Randers.
5. ca. 1573 -ca. 1576 Hans Fyenbo.
6. ca. 1576 -ca.1601 Mads Rasmussen Colding.
7. ca. 1601 -1619 Provst Laurits Olufsen.
8. 1619 -1658 Thomas Mikkelsen Wiborg.
9. 1658 -1672 Oluf Nielsen Sonne. (Soel).
10. 1672 -1700 Jørgen Jensen Sode.
11. 1700 -1718 Jørgen Poulsen Ancher.
12. 1718 -1751 Oluf Frantsen Toxverd.
13. 1734** -1782 Morten Evendorph Christiansen Lutz. T080
14. 1782 -1783 Johan Mortensen Neth.
15. 1784 (død før indsættelsen) Johan Christopher Kørbitz Thomsen Kingo.
16. 27 aug 1784 -26 jan 1787 Ole Aagaard Jacobsen Arff.
17. 11 maj 1787 -16 mar 1792 Jacob Peter Jacobsen Prahl.
18. 1792 -1803 Jørgen Fog.

Sognepræster. detaljer:
1. 13 . . -1370. Henrik Grene.
13 .. Sp. 0sterlarsker-Gduhjem. t 0sterlarsker 25 IV 1370.

2. (1429). Provst Gottschalck Dagherr.
14 .. Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. 14 .. Provst Bornholm.

3. ca. 1519-ca. 1542. Peder Halland.
ca. 1519 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker ca. 1542.

4. ca. 1542-ca. 1573. Hans Randers.
ca. 1542 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker ca. 1573.

5. ca. 1573-ca. 1576. Hans Fyenbo.
ca. 1573 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t elI. forfl. ca. 1576.

6. ca. 1576-ca.1601. Mads Rasmussen Colding.
ca. 1576 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker ca. 1601.

7. ca. 1601-1619. Provst Laurits Olufsen.
F. Fyn 15 .. Søn af Oluf Lauritsen. stud. 1597. ca. 1601 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. 16 .. Viceprovst Bornholm. t 0sterlarsker 30 VI 1619. g. 16 .. Johanne Andersdatter. begr. 0sterlarsker 24 VIII 1620. m. 1 S. se O. Larsen, Olsker-A.

8. 1619-1658. Thomas Mikkelsen Wiborg.
stud. Viborg 1615. Bacc. 21 IV 1618. 1619 Sp. 0sterlarskerGudhjem. t 0sterlarsker 20 V 1658. Ligst. g. 16.. . … Slet Forhold mellem Ægtefællerne. m. l S. se M. T. Borringholm, Poulsker.

9. 1658-1672. Oluf Nielsen Sonne. (Soel).
F. Sonneby/Næstved 1626. Maaske stud. Vordingborg 1651. 1658 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker 29 IX 1672. g. 16 11659. Maren Hansdatter Ancher. F. Hovby/Skaane 1636. begr. 0sterlarsker 18 V 1716. 5 S. l Dtr. Vist Datter af Sp. Hovby /Skaane Hans Poulsen Anchersen og Else Olesdatter. (I hvert Fald Søster til P. H. Ancher, Sp. Hasle-R) se Hans O. S., Bodilsker-N. Oluf O. S., Hasle-R. Hustru g. 2) Eftm.

10. 1672-1700. Jørgen Jensen Sode.
F. Hasle 16 .. SØn at Sp. Hasle-Rutsker Jens Hansen Sode …. stud. Roskilde 1664. 5 X 1672 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker 27 VI 1700. Billede. g. 13 VII 1673 Maren Hansdatter Ancher. 3 B. Form. Enke. se Herman J. S., Nylarsker.
Jørgen Sodes 1716 18.05 Begravelse Sl.HL 80 Maren 48 Østerlars

11. 1700-1718. Jørgen Poulsen Ancher.
F. Hasle 15 V 1673. SØn af Sp. Hasle-Rutsker Paul Hansen Ancher og Karen Jensdatter Sode. stud. RØnne 1698. 1700 Rektor Neksø. 30 VII 1700 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. ca. 1704 br. Prgd. t 0sterlarsker 25 III 1718. begr. l IV s. A. g. Svaneke 11 I 1704 Johanne Elisabeth Pedersdatter Koefoed. F. Svaneke 1679. begr. 2 IV 1762. l S. 3 Dtr. Datter af Raadmand Svaneke Peder Madsen Koefoed og EIsebe …. se T. H. Trojel, Vissenbjerg. Søn l) Peder Kofod Ancher. D. 0sterlarsker 27 VI 1710 stud. SorØ 1726. Bacc. 29 V 1727. cand. 14 IX 1730 l. cand jur. 22 VII 17381. 19 III 1741 Prof. jur. Kbh. Univ. 29 XI 1742 Dr. jur. 1748 Dekan jur. Fak. 1752 og 1774 Rektor Kbh. Univ. 10 III 1753 till. Auditør Søetaten. 16 III s. A. Justitsrd. og Assessor Overadmiralitetsretten. 9 V 1766 Etatsrd. 27VI 1767 end. Generalauditør og Assessor. 14 VIII 1770 virkelig Etatsrd. 1772 Ekstraord. Assess. Højesteret. s. A. paany Generalauditør.21 X 1774 Konferensrd. 9 XII 1776 end. Genralauditør. 23 II 1750 Medl. Vidensk. Selsk. Retshist. Forf. t Kbh.
Vor Frue 3 VII 1788. g. l) Maribo 7 IX 1742 Sophie Amalie Lorentsdatter Bildsøe. F. Kettinge ca. 1715. begr. Kbh. Vor Frue 14 X 1746. Datter af Sp. Kettinge-Bregninge Lorents Christophersen Bildsøe og Anna Sophie Olufsdatter Lundt. g. 2) Kbh. Vor Frue 17 XI 1751 Johanne Marie Seve!. F. Asminderød. 13 X 1725. t Kbh. Vor Frue 17 XII 1788. Datter af Sp. Asminderød-Grønholt-Fredensborg Johannes Justus Sørensen Sevel og Anna Beate Dreyer. Hustru g. 2) Svaneke 9 VIII 1720 Peter Magnussen Langhorn. F. Christiansø 29 IV 1668. Søn af Magnus Langhorn paa Christiansø og …. Garnisonskirurg Christiansø. t Christiansø 22 XII 1733. g. l) 17 .. Anna Rasmusdatter. F. 10 VII 1667. t Christiansø 22 VI 1719 m. 3 S.
Jørgen Ancher 1718 25.03 Begravelse HL 52 Østerlars

12. 1718-1751. Oluf Frantsen Toxverd.
F. Toksværd 29 VII 1671. SØn af Sp. Toksværd Frants Andersen Magleby (Fabricius). stud. Herlufsholm 1689. ca. 1705 Feltpr. Fyns gevorbne Regim. 7 I 1715 Sp. RØ. 23 V 1718 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker 29 I 1751. begr. 5 II s. A. g. 1) 17. . Elisabeth JØrgensdatter Zarde. t 0sterlarsker 29 IV 172 5. begr. 5 V s. A. 2 S. 6 Dtr. Datter af Kornet Jørgen Zarde og Johanne Christensdatter. g. 2) 0sterlarsker 28 VII 1725 Axelia Jørgensdatter Sandbye. D. Klemensker 20 XII 1703. bgr. Rønne 4 XI 1788. 8 B. Datter af Sp. Klemensker Jørgen Axelsen Sandbye og Margrethe (Kirsten) Christensdatter Lind. se F. H. Monrad, Bodilsker-N. J. H. Mahler, Nylarsker.
Ole Toxverd 1751 05.02 Begravelse HL NB 80 335b Østerlars
Ole Toxversd 1725 05.05 Begravelse HL Elisabeth Jørgensdtr. 106b Østerlars

13. 1734**-1782. Morten Evendorph Christiansen Lutz. §. T080
F. Kolding 28 VI 1702. SØn af Borger Kolding Christian Vitz og Birgitte Mortensdatter Evendorph. stud. Kolding 1723. cand.13 VII 1726. 7 IX 1731 p. Kp!. 0sterlarsker-Gudhjem. ord. 31 X s. A. 22 X 1734 Adj. min. cum spe succ. sm. St. 29 I 1751 Sp. sm. St. 29 VI 1764 br. Prgd. ved Lynnedslag. t 0sterlarsker 24 V 1782. begr. 3 VI s. A. g. 1) Hasle 15 VI 1745 Ingeborg Margrethe Madsdatter Engel. D. Hasle 6 XII 1724. t 0sterlarsker 21 VI 1757. begr. 27 VI s. A. l S. 2 Dtr. Datter af Kapt. Hasle Mads Clemensen Engel og Karen Hansdatter Ancher af RønneK.
g. 2) 0stermarie 11 X 1757 Christine Thorsdatter Lind. F. ? Kbh. 17 .. t Kbh. (Neksø) 16 IV 1795. 4 Dtr. Hendes Søster g. H. J. L. Lund, Sp. Vestermarie.

p. Kp!.: 1)27 VII 1774-8 VII 1785. Clemens Punch Marcher. F. Strandebarm/Bergens Stift 11 VII 1749. SØn af Sp. Jonsdal-Strandebarm-WaraIØse
(se p. Kp!. 0stermarie) Eiler Holck Hansen Marcher og Hedvig Clernensdatter Funch. stud. Bergen 1768. cand. 27 V 1773 ne. 27 VII 1774 p. Kp!. 0sterlarsker-Gudhjem. ord. 7 X s. A. 8 VII 1785 Sp. Aggersborg. 21 VI 1799 Sp. Kettmp-Gøttrup. ent!. 4 V 1804. t Lunde/Lemp 11 IV 1808. g. 19 VIII 1785 Mette Johanne Mackeprang. F. ” t .. 2 S. 3 Dtr. Datter af Landphysicus Møen Dr. med. Marcus Hansen Mackeprang og Margrethe Reimers
Knudsdatter Sølling.

14. 1782-1783. Johan Mortensen Neth.
F. Frederiksstad/Norge 23 II 1723. SØn af Morten Neth og Marie Pedersdatter Wallenia. stud. Nyborg 1741. cand. 21 VII 1746 ne. dim. 21 IX s. A. !. 22 I 1749 p. Kp!. Frederiksstad/Norge. 24 XI 1752 Skibspr. til Trankebar. 2 IX 1757 Sp. ChristiansØ.7 VIII 1782 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t Østerlarsker 14 XII 1783. begr. 22 XII s. A. g … VI 1761 Anna Dorothea Birch. F ….. 1733. t Neksø 25 IV 1795. b::gr. 2 V s. A. 4 S. 3 Dtr.

15. 1784. Johan Christopher Kørbitz Thomsen Kingo.
D. SØlles ted/Fyn 13 XI 1731. SØn af Sp. AllesØ-Næsbyhovedbroby Thomas Didriksen Kingo og Maren Laurirsdatter Lund. stud. Odense 1752. cand. 22 XI 1756 ne. 1756 Kat. Vestindien. 19 X 1770 Miss. sm. St. ord. St. Croix 27 VI 1771. 31 III 1784 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. t Kbh. St. Nik. 17 VII 1784 før Tiltrædelsen. begr. 22 VII s. A. g. 1) Kbh. Vor Frue 19 IV 1757 Johanne Schwarrzkopff. F. 17 .. g. 2) 20 IX 1771 Anna Marie Smidt. F. St. Thomas 3 X 1756. t Kbh. St. Nik. 25 IX 1782. begr. 30 I s. A. Datter af PlantØr og Overformynder St. Thomas Andreas Knudsen Smidt og Anna Marie Søbøtker. g. 3) Kbh. Holm. 18 VI 1784 Christiane Frederikke Frisch. F. Kbh. Holm. 30 XII 1762. t Kbh. 10 IX 1820. begr. 14 IX s. A. Datrer af Kapt. Kbh. Johan Carl Frisch og Charlotte Amalie Ramshardr. III Hustru g. 2) Kbh. St. Nik. 12 VII 1786 Johan Mathias Møller. F. Kbh. 2 V 1735. SØn af Bogtrykker Viborg Andreas Madsen MØller og Hedevig Fastmann. 13 X 1767 Hofkondiror Kbh. t Kbh. St. Petri 10 IV 1788. 1 S. g. 1) 16 XII 1767 Christiane
Henriette Marie Berling. F. Kbh. 3 VII 1742. t Kbh. 24 I 1786. begr. Kbh. St. Petri 2 II s. A. 4 S. 5 Drr. Datter af Bogtrykker Kbh. Ernst Heinrich Berling og Cæcilie Christine Godiche. III Hustru g. 3) 23 XII 1791 Nicolai Michaelsen. F. Herslev/Sjæl!. 23 IV 1759. SØn af Kapt. Gustav Michaelsen og Frederikke Louise Aastrup. Kapt. Artillerikorpset Kbh. 1 … Oberst. ent!. 11 XI 1819. t Kbh. 27 VII 1844.

16. 27 VIII 1784-26 1787. Ole Aagaard Jacobsen Arff.
F. Roskilde 7 VI 1745. SØn af Borger Roskilde Jacob Arff og Cathrine Schade. stud. Roskilde 1764. cand. 17 .. h. 7 VIII 1782 Sp. Askø. ord. 27 IX s. A. 27 VIII 1784 Sp. 0sterlarskerGudhjem. 26 I 1787 Sp. Finderup. t Finderup 1 XI 1800. begr. 28 XI s. A. g. Birkerød 18 X 1782 Cecilie Marie Fogh. F. 1736
(1739). t 10 VIII 1805. u. B. Datter af Justitsrd. Anders Laursen Fogh og Ide (Cille) Marie Poulsen. Hustru g. 1) 0rslev 5 I 1753 Nicolai Christian Dahl. F. 1702. Kbm. Helsingør. begr. HelsingØr St. Olai 15 VI 1771.

17. 11 V 1787-16 III 1792. Jacob Peter Jacobsen Prahl.
se Sp. 0stermarie.

18. 1792-1803. Jørgen Fog.
F. Thisted 14 VI 1752. SØn af Amtsforv. Thisted Kammerrd. Lars Fog og Christine Rogge. stud. Roskilde 1772. cand 8 IV 1787 ne. 1788 Skibspr. ord. 5 XII s. A. 16 III 1792 Sp. Øs~erlarsker-Gudhjem. t 0sterlarsker 26 VII 1803. g. 17 .. Margrethe Christine HvalsØe. (WalsØe). F. 1757. t 12 X 1833. begr.
16 X s. A. 4 S. 6 Dtr. Datter af Brændevinsbrænder Frands HvalsØe og Bodil Kirstine ….

19. 25 XI 1803-20 III 1824. Johan Christian Holm.
se Sp. 0stermarie.

20. 26 III 1824-9 IV 1834. Peter Laurits Bering Ingerslev.
F. Saksild 5 X 1791. SØn af Sp. Saksild-NØlev Jacob Abel Ingerslev og Vita Bering. stud. Aarhus 1808. cand. 20 VII 1815 l. dim. 24 XII 1820 l. kat. h. 26 III 1824 Sp. 0sterlarskerGudhjem. ord. 14 IV s. A. 9 IV 1834 Sp. Vestervig- Agger. 4 VI s. A. Provst Refs-Hassing Herr. 20 III 1842 Sp. Magleby/MØen. end. 10 XI 1859. t Lyngby 22 XI 1875. g. VallØ 10 VI 1824 Mathea Bille. F. Kbh. 9 X 1802. t Lyngby 9 III 1876. Faldt paa Gaden og brækkede et Ben, døde få Dage efter. begr. 17 III s. A. 1 S. 2 Drr. Datter af Kommandørkapt. Norges Marine SØren Adolph Bille og Johanne Martine Lund. Datter:
1) Vita Marie Ingerslev. F. 0sterlarsker 14 IX 1827. t Horsens 21 VI 1894. begr. 25 VI s. A. 5 S. g. Magleby/MØen 11 VIII 1853 Hans Nikolai HerlØv Miiller. F. Gram 22 V 1823. SØn af Sp. Gram Diderik Miiller og Marie Dorothea Wiborg. stud. Ribe 1840. cand. 3 XI 1846 h. dim. 22 IV 1850 l. Huslærer Magleby/MØen Prgd. og paa Falster. 22 VIII 1851 cst. Lærer Frederiksborg Latinsk .. tiltro ikke. 20 IX 1851 es::. Lærer Horsens Latinsk. 31 III 1853 Adj. sm. St. 19 IV 1883 Overlærer sm. St. 22 V 1892 R. af Db. end. 19 V 1896. tOringe 11 II 1903. begr. Horsens 18 II S. A.

21. 9 VII 1834-19 I 1843. Lars Winsløw.
se Sp. 0stermarie.

22. 25 III 1843-23 VII 1858. Henrik Georg Bruun.
F. Taarnby 4 XI 1809. SØn af Sp. Taarnby Lambert Daniel Bruun og Anna Margrethe Mackeprang. stud. pr. 1827. cand. 28 IV 1835 l. dim. 21 VIII 1840 1. kat. l. 1835 Lærer Kb~. Opfostringshuset. 1836 Lærer Kbh. Vajsenhuset. 25 III 1843 Sp. 0sterlarsker-Gudhjem. ord. 3 Vs. A. 23 V 1858 Sp. SaksildNØlev. end. 20 XII 1883. t Aarhus Doms. 29 VII 1892. begr. Saks ild 2 VIII s. A. g. Kbh. Trin. 10 IX 1843 Emma Eline Sophie MØnster. F. Kbh. 6 IX 1813. t Aarhus Doms. 13 XII 1892. begr. Saksild 17 XII s. A. 2 S. 2 Dtr. Datter af Pakhusforv. Kbh. Hans Rosenqvist MØnster og Jacobine Martine Kolding.

23. 1858-1884. Ole Edvard Sanne Kofoed.
F. Aaker 13 VIII 1813. SØn af Major Bornholms Væbn. Andreas Kofoed og Anna Cathrine Mahler af Aaker. stud. Rønne 1833.
….

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn