Folketællinger i Gudhjem sogn

Udgangspunktet for studier og analyser af befolkningen i Gudhjem sogn er viden om hele befolkningen på bestemte tidspunkter. Det bedste materiale hertil er de originale, officielle folketællinger (FT), som er gjort digitalt tilgængelige af de danske arkivmyndigheder, såvel i original-scanninger som i de transskripterede lister fra DDD (Rigsarkivets Dansk Demografisk Databse). For Gudhjem sogn har vi  FT1787, FT1801, FT1834, FT1840 og videre frem.

Den første egentlige folketælling i Gudhjem sogn var i 1787 (se artiklen herom). Oeders Efterretninger 1771 har en liste over husfædre, enker og enkemænd i Gudhjem sogn (se artiklen herom). Endelig har vi en skatteliste fra 1737 omfattende Gudhjem og Melsted fiskerlejer. Denne liste indeholder personer (husfædre eller deres enker) i fiskerlejerne, som skulle betale skat af jordstykker, som de dyrkede, men indeholder derfor ikke alle husfædre/husstande i sognet. For eksempel ikke personer, der ikke havde egen husholdning, såsom mange pensionister/aftægtsfolk, der bor hos et af deres børn, tjenestefolk, med flere (se artiklen herom).

Vi har ikke nogle folketællinger i Gudhjem sogn, eller noget der ligner, fra tiden før 1737. Jeg har derfor forsøgt at generere en “folketælling” pr 31 dec 1699 af Gudhjem sogns befolkning (se artiklen herom) på grundlag af mit slægtsforskningsarbejde omfattende alle personer, som havde relation til Gudhjem sogn frem til FT 1801.  Dette arbejde har pt (jan 2015) resulteret i  481 familielister, generelt indeholdende alle fundne data over husfaderen (listens udgangsperson), hans hustru/hustruer, deres forældre og deres børn; alle personer i muligt omfang forsynet med krydsreferencer (ID-numre) til de øvrige familielister, hvorved er skabt et netværk af familierelationer for hele Gudhjem sogn og disse menneskers forbindelser til personer uden for sognet.  Gudhjems “481 husfædre” er behandlet et andet sted på denne webside. Jeg henviser dertil, hvor samtlige 481 lister er tilgængelige.

 

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn