3. Skattelisten 1737

Historikerne har traditionelt benyttet skattelisten for de bornholmske fiskelejer 30 okt 1737 som grundlag for vurdering af befolkningens størrelse i Gudhjem sogn. I oversigten over Bornholms herreder og sogne nævnes således, at Gudhjem i 1737 med 52 husstande var langt det største fiskeleje på Bornholm. Melsted havde 10 husstande. Dette er uden tvivl rigtigt, men ikke nødvendigvis et udtryk for befolkningens størrelse i Gudhjem sogn, idet min videre undersøgelse af sagen viser, at der var en del flere husstande i Gudhjem sogn i 1737 end de 62 husstande på listen.

Skattelisten i original indscanning kan ses her:

Spec30okt1737S1

Spec30okt1737S2

Spec30okt1737S3

Spec30okt1737S6

Spec30okt1737S1

Side 1 har et forord og begynder derefter med Gudhjem fiskeleje.

De to næste sider fortsætter med Gudhjem og derefter Melsted og Listed fiskerlejer. Den sidste side 6 indeholder fremsendelses-kommentar, dato, underskrift og segl. Alle siderne i dokumentet kan ses ved at klikke på ovenstående link, hvorved alle detaljer kan studeres.

Jeg har transskriberet skattelisten,  og det er lykkedes at identificere samtlige familier, som derfor kan findes under de “481 husfædre”.

I denne PDF-fil:

Spec30okt1737GudhjemMelsted

kan man læse original-dokumentet samt de identificerede personer på listen, nogle familiedata, deres ID, samt bemærkninger om skatterne.

Bemærk også, at af de i alt 62 husstande på listen var det kun 21 husstande, som havde jord, som de skulle betale skat af.

I bilag vil jeg give flere bemærkninger til listen og forholdene i Gudhjem sogn i 1737.

 

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn