2. Oeders efterretninger 1771

Befolkningen i Gudhjem sogn efter Oeders Eftr. 1771

Stillingsbetegnelser, aldersfordeling, og selve listen i “renset” form.

Oeders1771 har 83 husstande, 67 ægtepar og 16 enker. Der er ingen enkemænd og ingen ugifte (med selvstændig husholdning) i sognet på tidspunktet for listens udarbejdelse. Ialt 166 personer er på listen, heraf 16 døde: Altså 150 levende personer. Listen mangler fuldstændigt de øvrige personer i husstanden: Børn og tjenestefolk.

Bemærk, at Oeders liste udelukkende anfører husfædrenes navne. Der forkommer kun 2 kvinders dåbsnavne på listen for Gudhjem sogn, nemlig på 2 enker, men på originalisten blev de overstreget.

Fødsels- eller dødsår, der er beregnet ud fra Oeders aldersangivelse eller enkestandens længde, er tilført.
Oeders løbenumre er anført. Desuden er tilført leveår og mine ID.

Stillingsbetegnelser:                                    Pr. 1771: 67 mænd:
Degn 1, heraf 1 død                                      0
Lods på Christiansø 1, heraf 1 død      0
Underkonstabel 1                                         1
Soldat på pension 4                                      4
Overkonstabel 1                                            1      6 Soldater 9,0 %

Skomager 2                                                       2
Skrædder 1, heraf 1 død                            0
Hjulmager 1                                                      1
Bødker 1                                                             1
Snedker 4, heraf 1 død                               3
Smed 3, heraf 2 døde                                  1       8 håndværkere 11,9 %

Bonde 1                                                              1
Jordbruger 4                                                   4
Møller 2                                                             2
Uden stilling 3, heraf 1 død                    2       9 jordbrugere 13,4 %

Fisker 53, heraf 9 døde.                         44    44 fiskere 65,7 %
Ialt 83, heraf 16 døde mænd              67

Aldersfordeling, mænd og kvinder

3                               – 25 år                  3
18                        26 – 35                     18
17                        36 – 45                     18
13                        46 – 55                     15
8                        56 – 65                     13
7                        66 –                            15
1                        ej oplyst                     1
67 mænd                                             83 kvinder

Den samlede befolkning i Gudhjem 1771:
Ved den første egentlige folketælling i 1787, FT 1787, havde Gudhjem sogn i alt 299 indbyggere fordelt på 72 husstande. Heraf var kun 14 personer tjenestefolk. Vi antager, at antallet af tjenestefolk i 1771, kun 16 år før, er næsten det samme og sætter det til 12 tjenestefolk.
DDD oplyser befolkningstallet på Bornholm år 1769. Her oplyses, at Gudhjem sogn havde 289 indbyggere, Anvendes dette tal
fås en fordeling:

67 mænd
83 kvinder
127 børn (har ikke etableret selvstændig husstand)
12 tjenestefolk
289 indbyggere.

 

 

Oeders1771 navneliste (83 husstande) i alfabetisk orden :
Med BOLD er 16 døde husfædre fremhævet.
Alexander Schiønning, Lotz paa Christiansøe, – død 1767, nr 79: 1713-1767, T136
gm MM, 37 år, 1.ægt., enke, 4 år, 2 uforsørgede børn (NB de kan have ældre, selvforsørgende børn). – født 1734

Anders Christensen, Skoemager, 66 år, 1.ægt. – født 1705, nr 4: 1711-1786, T085?
gm MM, 66 år, 1.ægt., – født 1705

Anders Hammer, Under Constabel i Kongens Tieneste, 43 år, 2.ægt. – født 1728, nr 5: 1728.1803, T171
gm MM, 32 år. 1.ægt. – født 1739

Anders Hansen, Fiskere, – død 1756, nr 83: 1698-1754, G11
gm Maren, 70 år, 1.ægt., enke, 15 år, forsørges ved andre – født 1701
“Maren Anders Hansens Enche” med “Maren” senere overstreget skrevet som navn. Derefter “Enkemænd findes ingen i denne Meenighed”

Anders Monsen, Fiskere, 31år, 1.ægt. – født 1740, nr 1: 1740-1807, ID87G37
gm MM, 31 år, 1.ægt. – født 1740

Anders Nielsen, Fiskere, 33år, 1.ægt. – født 1738, nr 3: 1738-1800, T159
gm MM, 26 år, 1.ægt. – født 1745
alderen “33” ser ud til at være rettet fra 29

Anders Svensen, Fiskere, 48 år, 1.ægt. – født 1723, nr 2: 1721-1789, T114
gm MM, 48 år, 1.ægt., – født 1723

Bendix Madsen, Fiskere, 66 år, 1.ægt., – født 1705, nr 6: 1705-1779, T089
gm MM, 68 år, 1.ægt., – født 1703

Børge Andersen, Fiskere, 53 år, 1.ægt, – født 1718, nr 7: 1720-1794, T102
gm MM, 54 år, 1.ægt. – født 1717

Børge Ipsen, Fiskere, 40 år, 1.ægt., – født 1731, nr 8: 1733-1772, T142
gm MM, 58 år, 2.ægt – født 1713

Christen Hansen, Fiskere, 42 år, 1.ægt, – født 1729, nr 11: 1729-1790, T124
gm MM, 41 år, 1-ægt. – født 1730

Christen Hansen Tranbierg, Fiskere, bruger og lidet jord, 61 år, 2.ægt. – født 1710, nr 9: 1710-1786, G15
gm MM, 47 år, 1.ægt. – født 1724

Christen Pedersen, Fiskere, alder ej angivet. nr 12: ??? PT eneste ikke identificeret!!
gm MM, alder ej angivet,
Ingen aldersangivelser er skrevet
Mulighed 1.: Christen Pedersen, 1723 – 1787, husmand ved 39.Sg.Østermarie, gm Giertrud (Kir?) Nielsdatter, 1724 – 1793 m. 9 børn? FT1787 og BKB
Mulighed 2.: Christen Pedersen, 1737 – , 17.Vg.Østerlars, gm Anne Svendsdatter, 1737 – m. 2 børn i FT1787.

Christen Pedersen, – , 71 år, 1.ægt. – født 1700, nr 18: 1701-1771, G03
gm MM, 65 år, 1.ægt. – født 1706
“og Christen Pedersen” er skrevet til under “Hans Christensen”, så de nok bor sammen (far-søn?). Ja. nr. 17 er hans søn.

Christian Andersen, Aftakket Soldat med Pension, 62 år, 2.ægt., – født 1709, nr 15: 1710-1779, C079
gm MM, 50 år, 1.ægt. – født 1721

Christian Andersen, Fiskere, 44 år, 1.ægt. – født 1727, nr 10: 1731-1784, T132
gm MM, 47 år, 1.ægt. – født 1724

Daniel Hansen, Fiskere, 32 år, 1.ægt, – født 1739, nr 13: 1735 – 1812, T185
gm MM, 46 år, 2.ægt. – født 1725

Haagen Nielsen, Fiskere. – død 1760, nr 82: 1679 – 1747, G17
gm Bendte MM, 74 år, enke, 11.år, 1.ægt., forsørgelse ved andre, – født 1697
“Bendte Haagens Enche” med “Nielsens” tilføjet og “Bendte” senere overstreget skrevet som navn

Hans (Jensen) Pedersen Bager, et lidet Undentag at leve ved, 22 år, 1.ægt. – født 1749, nr 25: før 1749-1785, T179
gm MM, 47 år, 2.ægt. – født 1724

Hans (Pedersen) Jensen Bager, Fiskere, 73 år, 2-ægt. – født 1698, nr 29: 1702-1772, C015
gm MM, 63 år, 2.ægt. – født 1708
“Pedersen” er overstreget og “Jensen” skrevet derover

Hans Axel Steenberg, har lidet jord at bruge, 48 år, 2-ægt. – født 1723, nr 16: 1724-1773, T137
gm MM, 60 år., 2-ægt. – født 1711

Hans Bech, Fiskere, bruger og lidet Jord, 23 år, 1.ægt – født 1748, nr 24: 1749-1795, T170
gm MM, 26 år, 1.ægt. – født 1745

Hans Christensen, – , 31 år, 1.ægt. – født 1740, nr 17: 1740-1808, T177
gm MM, 25 år, 1.ægt. – født 1746

Hans Christensen Tranberg, Fiskere, alder 33 år, 1.ægt. – født 1738, nr 19: 1739-1787, T160
gm MM, 33 år, 1.ægt. – født 1738

Hans Dich, Smid, – død 1771, nr 76: 1704-1771, G08
gm MM, 68 år, enke, 0,08 år, forsørgelse ved sit ophold ved andre, 1.ægt. – født 1703
“4 uger” skrevet for Enkestandens tid

Hans Graae, Fiskere, 45 år, 1.ægt. – født 1726, nr 23: 1726-1805, T135
gm MM, 47 år, 1.ægt. – født 1724
Hans Hansen, Fiskere, 51 år, 1.ægt. – født 1720, nr 22: 1720-1794, T095
gm MM, 51 år, 1.ægt. – født 1720

Hans Isachsen, Fiskere, – død 1770, nr 70: 1748-før1774, T172
gm MM, 42 år, 1.ægt., enke, 1 år, – født 1729
Nærer sig heel nødtørftig ved nogle Silde-garn at have i Søen

Hans Jensen, Fiskere, 52 år, 2-ægt. – født 1719, nr 21: 1718-1786, T106
gm MM, 42 år, 1.ægt. – født 1729

Hans Jørgen, Fiskere, 32 år, 1.ægt. – født 1739, nr 28: 1738-1791, T164
gm MM, 30 år., 1.ægt. – født 1741

Hans Madsen, Fiskere, – død 1761, nr 81: 1688-1761, G118
gm MM, 79 år, 1.ægt., enke, 10 år, forsørgelse ved andre ophold, – født 1692

Hans Nielsen, Smid, – , død 1738, nr 68: 1670-1737, G33
gm MM, 83 år, enke, 33 år, 1.ægt. – født 1688
Nærer sig heel nødtørftig ved nogle Silde-garn at have i Søen

Hans Olsen, Fiskere, 48 år, 2.ægt. – født 1723, nr 26: 1723-1775, C200
gm MM, 26 år, 1.ægt. – født 1745

Hans Pedersen, Fiskere, 30 år, 1.ægt. – født 1741, nr 27: 1740-1806, T163
gm MM, 32 år, 1. ægt. – født 1739

Hans Svensen, Fiskere. 26 år, 1.ægt. – født 1745, nr 20: 1746-1786, T169
gm MM, 64 år, 3.ægt. – født 1707

Hartvig Pedersen, Fiskere, 50 år, 1.ægt. – født 1721, nr 30: 1725-1801, T141
gm MM, 39 år. 1-ægt. – født 1732

Henric Olsen, Væir Møllere, 70 år, 1.ægt – født 1701, nr 31: 1707-1777, C024
gm MM, 62 år, 1.ægt. – født 1709

Holger Bistrup, Fiskere, 39 år. 1-ægt. født 1732, nr 14: 1733.1794, T154
gm MM, 39 år, 1.ægt. – født 1732

Isach Hansen, Fiskere, 56 år, 1.ægt. – født 1715, nr 34: 1715-1786, C011
gm MM, 50 år, 1.ægt. – født 1721

Jens Colberg, Fiskere, 45 år, 1.ægt. – født 1726, nr 33: 1726-1807, T115
gm MM, 45 år, 1.ægt. – født 1726

Jens Larsen, Snedker, 44 år, 1.ægt. – født 1727, nr 40: 1728-1778, T123
gm MM, 41 år, 1.ægt. – født 1730

Jens Larsen, Fiskere, 36 år, 1.ægt. – født 1735, nr 36: 1725-1795, C022
gm MM, 40 år, 1.ægt. – født 1731
Fejl i Oeders. Skulle være 46 år, idet Jens døbes 1725.

Jørgen Berthelsen, Skoemager, 26 år, 1.ægt. – født 1746, nr 38: 1747-1785, T173
gm MM, 40 år, 2.ægt. – født 1731

Jørgen Jensen, Snedker, 30 år, 1.ægt. – født 1741, nr 39: 1738-1807, ID87M06
gm MM, 25 år, 1 ægt. – født 1746

Jørgen Jørgensen, Ober Constabel i Kongens Tieneste, 47 år, 2.ægt. – født 1724, nr 32: 1722-1787, T108
gm MM, 23 år, 1.ægt. – født 1748

Jørgen Ludvigsen, Fiskere, 35, 1.ægt. – født 1736, nr 35: 1736-1814, T167
gm MM, 34 år, 1.ægt. – født 1737

Jørgen Mortensen, har lidet jord at bruge, 27 år, 1.ægt. – født 1744, nr 37: 1744-1793, T181
gm MM, 32 år, 2.ægt. – født 1739

Jørgen Olsen, Fiskere, – død 1766, nr 69: før1731?-1766, T121
gm MM, 64 år, 1.ægt. enke, 5 år, – født 1707

Jørgen Trojelsen, Fiskere, – død 1766, nr 74: 1703-1766, G42
gm MM, 57 år, enke, 5 år, født 1714
Nærer sig heel nødtørftig ved nogle Silde-garn at have i Søen

Knud Rasmusen, Aftakket Soldat med Pension, 63 år, 1.ægt. – født 1708, nr 41: 1712-1773, VM1736
gm MM, 66 år, 1.ægt. – født 1705

Lars Christensen, Fiskere, 30 år, 1.ægt. – født 1741, nr 45: 1741-1786, T176
gm MM, 27 år, 1.ægt. – født 1744
Lars Hammer, Skræder, – død 1766, nr 75: 1703-1766, G22
gm MM., 60 år, 1.ægt., enke, 5 år., – født 1711
Forsørges ved at sye noget for folk

Lars Kofod, Fiskere, 31 år, 1.ægt. – født 1740, nr 44: 1742 – , ØM1742
gm MM, 26 år, 1.ægt, – født 1745

Lars Pedersen, Snedker, 35 år, 1.ægt. – født 1736, nr 42: 1736-1812, T065
gm MM, 35 år, 1.ægt. – født 1736

Lars Pedersen, Hiulmager, 70 år., 1.ægt. – født 1701, nr 43: 1702-1779, G19
gm MM, 84 år, 1.ægt., – født 1687

Ludvig Pedersen, Fiskere, 31 år, 1.ægt. – født 1740, nr 46: 1739-1784, T182
gm MM, 26 år, 1.ægt. – født 1745

Mads Pedersen, Aftakket Soldat med Pension, 77 år, 2.ægt., – født 1694, nr 50: 1694-1782, A110
gm MM, 50 år, 1.ægt.. – født 1721

Mogens Dich, Smid, som agter inden kort tid at flytte til Røe Sogn, 36 år, 1.ægt., – født 1735, nr 51: 1735-1803, T148
gm MM, 37 år, 1.ægt., – født 1734

Mogens Jensen, Fiskere, 40 år, 1.ægt., – født 1731, nr 47: 1728-1814, T147
gm MM, 60 år, 1.ægt., – født 1711

Mogens Madsen, Fiskere, 27 år, 1.ægt., – født 1744, nr 49: Anders Mons Madsen 1719 – 1778, T168
gm MM, 27 år, 1.ægt., – født 1744
Fejl i Oeders. Skulle være 52 år!

Mogens Thomæsen, Fiskere, 50 år, 1-.ægt., – født 1721, nr 48: 1721-1778, GU1778
gm MM, 61 år, 1.ægt., – født 1710

Niels Andersen, Fiskere, 64 år, 1.ægt., – født 1707, nr 53: 1707- 1780, G32
gm MM, 72 år, 2.ægt., – født 1699

Niels Jørgensen, Fiskere, 43 år, 1.ægt., – født 1728, nr 55: 1728-1809, T130
gm MM, 41 år, 1.ægt., – født 1730

Niels Larsen, Fiskere, 50 år, 1.ægt., – født 1721, nr 54: 1722-efter1787, T105
gm MM, 54 år, 1.ægt, – født 1717

Niels Nielsen, Fiskere, 45 år, 1.ægt., – født 1726, nr 56: 1725-1787, T126
gm MM, 47 år, 1.ægt., – født 1724

Ole Henrichsen, Væir Møllere, 38 år, 1.ægt, – født 1733, nr 52: 1732-1781, T152
gm MM, 34 år, 1.ægt., – født 1737

Peder Clemensen, Fiskere, 58 år, 2.ægt., – født 1713, nr. 60: 1714-1772, T086!!
gm MM, 40 år, 1.ægt., – født 1731

Peder Espersen, har nogen lejet jord at dørke, 40 år, 1.ægt., – født 1731, nr 64: 1730-1778, T139
gm MM, 33 år, 1.ægt., – født 1738

Peder Hansen, Snedker, – død 1765, nr 80: 1702-1765, M08
gm MM, 63 år, 1.ægt., enke, 6 år, – født 1708
Forsørgelse af nogen lejet jord hun auler

Peder Hansen Koch, Fiskere 33 år, 1.ægt., – født 1738, nr 62: 1733-1786, T158
gm MM, 47 år, 2.ægt., – født 1724

Peder Hansen Skipper, Fiskere, 49 år, 1.ægt., – født 1722, nr 57: 1722-1787, T125
gm MM, 39 år, 1.ægt., – født 1732

Peder Jacobsen, Fiskere, 23 år, 1.ægt., – født 1748, nr 59: 1749-1789, T174
gm MM, 45 år, 2.ægt., – født 1726

Peder Ludvigsen, Fiskere, 39 år, 1.ægt., – født 1732, nr 61: 1733-1794, ID87G09
gm MM, 43 år, 1.ægt., – født 1728

Peder Madsen, Fiskere, 60 år, 1.ægt., – født 1711, nr 58: 1715-1785, T092
gm MM, 70 år, 2.ægt., – født 1701

Peder Mogensen, Fiskere, – død 1766, nr 72: 1737-1766, T156
gm MM, 33 år, 1.ægt., enke, 5 år, 3 uforsørgede børn, – født 1738
Nærer sig heel nødtørftig ved nogle Silde-garn at have i Søen

Peder Pedersen, Fiskere, – død 1767, nr 71: 1704-1768, T077
gm MM, 70 år, 1.ægt., enke, 4 år., – født 1701

Peder Thule, Fiskere, – død 1769, nr 73: 1683-1757, G46 !! Er faktisk Jacob Pedersen, G14!
gm MM, 60 år., enke, 2.5 år, 3.ægt. (“2¢ aar” skrevet for Enkestandens tid), – født 1711
Nærer sig heel nødtørftig ved nogle Silde-garn at have i Søen

Rasmus Pedersen, Fiskere, 26 år, 1.ægt., – født 1745, nr 63: 1745-1778, T178
gm MM, 39 år, 2.ægt., – født 1732

Steenberg, Degn, – død 1756, nr 77: Jacob Steenberg, 1688-1756, ØL1769
gm MM, 68 år, 1.ægt., enke, 15 år, har intet at leve ved, – født 1703

Steenberg, – , død 1741, nr 78: Må være Jacob Steensbergs hustrus forældre.
gm MM, 90 år, 1.ægt., enke 30 år, har intet at leve ved, – født 1681
“Degnens Steenbergs Moder” skrevet som navn

Sven Jensen, Aftakket Soldat med Pension, 63 år, 1.ægt., – født 1708, nr 65: 1708-1785, CH1729
gm MM, 68 år, 1.ægt., – født 1703

Sven Nielsen, Bødtker, 51 år, 2.ægt., – født 1720, nr 66: 1720 -før1783, T110
gm MM, 43 år, 1.ægt., – født 1728

Thor Pedersen, En Bonde, 47 år, 1.ægt., – født 1724, nr 67: 1722-1794, T104
gm MM, 53 år, 1.ægt., – født 1718
“Denne findes ogsaa medtageet iblant Bønderne paa 2den SEgaard” (Det er Melstedgård)

—oo0oo—

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn