2. Degne og kirkeværger

2. A. Degne, Østerlars og Gudhjem sogne

? – 1705 Oluf Andersen Rønne, 1630 – 1705. Bgr 20 feb 1705, 75 år gl., Østerlars

1705 – 1719 Peder Larsen Juul, – 1719, bgr 21 apr 1719, Østerlars.
Gm Agnete Maccabæus, (ca 1656)- 1731, trolovet 22 sep, viet 27 okt 1709, Nexø, bgr 4 okt 1731, 10.Vg./39.Sg., Bodilsker.

1721 – 1756 Jacob Hansen Steenberg, 1688 – 1756, mit ID ØL1769
student i Viborg 1713, kaldet til degn af Biskop Worm 1721, afstod embedet 16 nov 1756, død 8 dec 1756, 68 år, 4 md, 8 dage gl., Degnegården, bgr 16 dec 1688, Østerlars.
Gm Hedevig Cathrine Gjedsted, 1704 – 1789, der fik 20 rigsdaler i årlig pension af eftermanden, Peder Hansen Orting.

1756 – 1771 Peder Hansen Orting, 1719 – 1771,
student i Ribe 1741, informator i Rønne 1746, degn 1756, bgr 17 jan 1771.
Gm Hedvig Bjerum, – , trolovet5 feb, viet 28 feb 1757, Rønne, enken flyttede til Østermarie.

1771 – 1790 Jørgen Sandbye Bohn, 1733 – 1790,
søn af landstingskriver Claus Bohn, student i Rønne 1750, hører ved Latinskolen i Rønne, degn i Poulsker 1754, degn i Østerlars-Gudhjem 1771, død 9 jun 1790, 57 år, 2 md, 10 dage gl., bgr 16 jun 1790, Østerlars. Sognepræst Prahl skrev ved hans død i kirkebogen:”Han var meget akkurat og til nytte i embedet, underholdt sine gamle forældre og lod dem christelig begrave”.
Gm1 Karen Hansdatter, (SL. Jens Larsen), 1730 – 1761, viet 10 jun 1757, Poulsker, bgr 30 jan 1761, 31 år gl., Poulsker.
Gm2 Bodil Jensdatter, 1733 – 1808, trolovet 2 apr, viet 22 maj 1761, Østermarie, bgr 27 apr 1808, 75 år gl., Svaneke.

1790 – 1816 Claus Andresen, 1751 – 1816,
student i Helsingør 1772, degn på Chrø 1787, degn i Østerlars-Gudhjem 1790, død 1 jun 1816, 64 ½ år gl., Østerlars.
Gm Frederikke Lovise Bernth.

Kilder:
www.bidstrup.cc, men med væsentlige tilrettelser efter kontrol i originaldokumenterne.i kirkebøgerne:
Ole Andersen Rønne 1705 20.02 Begravelse degn 75 18b Østerlars
—–
Peder Larsen Juul 1709 22.09 Trolovelse Agnete Sophia Maccabea 27.10 94b Nexø
Peder Juuls 1718 09.02 Dåb degn Maren Marg. 09.03 Agnete Maccabæus 52 Østerlars
Peder Larsen Juuls 1718 26.12 Begravelse degn Maren Marg. 1 55b Østerlars
Peder Larsen 1719 21.04 Begravelse degn 58b Østerlars
Peder Larsen 1719 21.04 Begravelse degn 58b Østerlars
Agnethe Maccabæus 1731 04.11 Begravelse 10.vdg. (SK) 39.slg. 145b Bodilsker
—-
Jacob Hansen Stenberg 1756 16.12 Begravelse degn NB 68½ Østerlars

Peder Orting 1757 05.02 Trolovelse degn Ø-lars Hedvig Bierum k7b 28.02 259b Rønne
Peder Orting 1771 17.01 Begravelse degn 86 Østerlars

Claus Hermansen Bohns 1733 02.03 Dåb Jørgen Sand 02.04 kone k26b Rønne
Jørgen Sandby Bohns 1761 30.01 Begravelse degn 35.slg. SK 31 Karen (Hansdtr.) hustru 135b Poulsker
Jørgen Sandby Bohn 1761 02.04 Trolovelse degn Poulsker Boel Jensdtr. 22.05 9b Østermarie
Jørgen Sandby Bohn 1790 16.06 Begravelse degn NB 57 261b Østerlars
Jørgen Sandbys 1808 27.04 Begravelse Sl.degn 75 Boel 628 Svaneke

Claus Anders 1791 23.10 Dåb degn Jørgen Laur 04.11 Frederica Berndt 184b Østerlars
Claus Anders 1794 13.06 Dåb degn Karen Vibek 27.06 hustru 205b Østerlars
Claus Anders 1796 29.05 Dåb degn Henriette C 221b Østerlars
Claus Anders 1802 17.09 Dåb degn Frederica L 49 Østerlars
Claus Anders 1808 13.04 Dåb degn Charlotte M Frederikke Lovise Bernt 111 Østerlars

Copyright © Jens Wichmann Hansen (www.kirkebog.dk)

LS 5 Nr. 149. Side 256b. 1693. 4. Dec. Anne Ollufsdatter, 10. Vg. Østerlars. Jørgen Hansen Ridder.
1 søn. A: Friderich Jørgensen, f. 1688. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Olluf Andersen Rønne, sognedegn, Østerlars.

LS 4 Nr. 40. Side 81b. 1688. 3. Marts. Christian Maccabeus, Skovsholm, Ibsker. Og Magdalene Sybilla Echsten
Efter manden. 2 døt.
A: Mette Elisabeth Maccabeus, gm. August Dechmar
B: Angretha Sophie Maccabeus. Værge: Johan Diderich Von Weltberg.
Efter afg. hustru, med hendes første mand, ?. 1 søn.
C: Michel Augustus Frederich Gorgas, f. 1674. Værge: søstermand, Hans Jensen, fendrich, Poulsker.
Bornholms sidste adelsmand, 1634 – 1687, dør i dyb gæld.
gm1 1654 Lisbeth Sofie von Haven, – 1664,
gm2 1681 med Magdalene, – 1688, datter af kommandanten på Hammershus, Michel Eichstein.
Dvs at Agnete er født ca. 1656
Faderen hed også Christian Maccabeus, – 1664, udnævnt til major 1633 og
chef for det Bornholmske forsvar, svigtede 1645, da general Wrangel besatte Bornholm, landsforvist 1646, benådet 1649.
Gm Marie Bendtsdatter von Rahden, en adelsslægt fra Pommern.

LS ekstrakt 1761 Nr. 16. Side 11. Nr. 15. 1761. 10. Feb. Karen Hansdatter, 35. Sg. Poulsker. Jørgen Sandbye Bohn, degn.
A: Lars Jensen, f. 1750. Værge: Peder Rasmusen, 38. Sg. Østerlars.
B: Hans Jensen, f. 1756. Værge: Claus Hansen, 44. Sg. Østermarie.
C: Anne Jensdatter, f. 1752. Værge: Lars Pedersen, 32. Sg. Ibsker.
D: Martha Cathrina Jørgensdatter, f. 1758. Værge: Far.

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn