Gudhjems 481 familiefædre

Jeg har søgt efter og registreret ENHVER person, som havde en relation til Gudhjem sogn før folketællingen i 1801. Du kan finde alle disse familiefædre med døbenavne begyndende med A – Å i bilag til denne side i form af umiddelbart oplukkelige PDF-filer.

Det er efter flere års søgen blevet til 481 “familiefædre”, som udgjorde skelettet i datidens lille samfund, Gudhjem sogn. De er født fra 1598 til ca. 1775.  Det betyder, at ovennævnte ENHVER person (i alt vel ca. 4000 personer) er knyttet til en af de 481 “familiefædre” (ALLE har jo en sådan, selv de såkaldte uægte børn). Kun i ganske få tilfælde har jeg måttet lade en kvinde være “familiefar”; for eksempel Bente fra Melsted , som i kirkebogen er begravet 24 dec 1719 i Gudhjem med den eneste yderligere oplysning, at hun var “gammel”. Eller Marg. fra Christiansø, som 27 nov 1718 døber sønnen Hans i Gudhjem kirke. Jeg aner nogle interessante historier bag disse kvinder – jeg vil forsøge at opsnuse mere om dem senere, men se allerede nu muligheden for en lille sensation ved at lukke filen op for Marg. fra Christiansø (CH1718)!

Samtlige registrerede “familiefædre” har fået deres eget ID-nr.

Jeg tror, at der er endnu nogle få personer, som levede fra ca 1650- 1801, som jeg ikke har fundet – specielt personer med kortere ophold i sognet, såsom tjenestefolk, udstationerede militær – og andre embedsmænd og lignende, men i givet fald har de næppe haft større betydning for sognet. De er så nemlig hverken døbt, konfirmeret, trolovet, eller begravet i sognet, eller har begået (opdaget!) hor, eller deltaget i et skifte, hvor det er anført, at de kom fra Gudhjem fiskerleje, Melsted fiskerleje, eller Gudhjem sogn. Jeg har også kigget på tingbøgerne, og netop i disse kan der være mulighed for et finde et par manglende personer. Jeg arbejder fortsat på sagen.

Siden tidernes morgen har der selvfølgelig levet mange flere mennesker i lokaliteten, der fra måske 1200-1300-tallet var Gudhjem sogn, og som i alle tilfælde fra  år 1600 til i dag betegnes Gudhjem sogn. Disse mennesker fra før ca. 1650 dukker kun meget fåtalligt op i arkiverne. Vores tilgængelige, systematiske registreringer er primært Østre Herreds tingbøger og skifter fra ca 1680 og Gudhjem kirkebøger fra 1702 og frem til i dag. I alle tilfælde må man regne med, at den tidligste, formentlig 95% fuldstændige registrering af Gudhjems befolkning er “folketællingen i Gudhjem sogn pr. 31 dec 1699”, som jeg har udarbejdet, og som man kan finde på denne webside. Men det er trods alt 88 år før den første officielle folketælling i 1787.

Jeg benytter for alle 481 familiefædre det samme skema:

1. Data om familiefaderen, navn, dåb til begravelse, beskæftigelse, bopæl, samt ID.

2. Familiefaderens forældre og ID. Herunder tillige desuden søskende og deres ID, som under 1.

3. Familiefaderens hustru eller hustruer (også kvinder til børn, hvor han er udlagt som barnefar) med data som under 1, herunder hendes eventuelle tidligere eller senere trolovelser .

4. Hustruens/hustruernes forældre og ID som under 1.

5. Familiefaderens børn med hver enkelt kvinde med data som under 1.

6. Bemærkninger, herunder udgangsdata samt kopier af  samtlige kilder, som er benyttet til at indsamle alle ovennævnte data.

Under bemærkninger er også gengivet andre kilder om familiefaderen eller hans familie, for eksempel fra bøger og andre kilder, hvor familien er omtalt.

 

God fornøjelse.

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn