5. Gudhjems flygtninge fra Skåne og Blekinge efter Skånske krig 1675-1679

Vi har mange henvisninger til, at Gudhjem efter pesten i 1654 næsten var affolket og øde. Og ligeledes mange henvisninger til, at en del (et parti) flygtninge fra Skåne og Blekinge “genbefolkede” Gudhjem efter Den skånske krig 1675-1679. Problemet er, at vi til dato ikke har kunnet sige, hvormange det drejer sig om og hvem det faktisk var. En af flygtningene var efter den historiske tradition Hans Nielsen Tranberg – eller rettere hans far Niels -, idet Hans i 1679 kun var ca. 9 år gammel.

Jeg vil under dette kapital samle historisk materiale, som belyser dette emne. Forhåbentligt kan jeg ende med at identificeret alle disse flygninge, som angiveligt gav nyt blod til Gudhjem.

Den første historie er  den generelle søgning efter og identification af mændene, som faktisk nedsatte sig i Gudhjem sogn efter skånske krig.  Efter 325-350 år i arkivernes gemmer kan vi endeligt løfte sløret og navngive de fleste af disse mænd. Se 5.a.

Den næste historie er fra 1703, hvor Peder Olsen og Peder Nielsen fra Gudhjem skriver et bønskrift til admiral von Støcken, Holmens admiral. Jesper Vang-Hansen har allerede i en artikel skrevet herom. Nu kan man nedenstående finde en scanning af hele original-brevet samt  finde min transskription af hele brevet samt min “tydning” i et mere moderne dansk, således at sagens detaljer kan studeres.

1703aug29bønskriftOriginal

1703aug29BønskriftTransskription

 

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn