6. Gudhjems Købstadsdrømme

Jeg fik tilsendt fra Jesper Vang-Hansen en scannet sagsmappe fra Rigsarkivet: “Dagværker Gudhjem ca 1749-50”.

1749 Gudhjems købstadsdrømme originaler

De 36 sider med flere breve og notater var i ganske vanskeligt tilgængelig gotisk håndskrift, men viste sig at indeholde sagsforløbet 1749-1750 for Gudhjems og Melsteds Købstadsdrømme. Sagen startende med, at fisker, kirkeværge og formand Christen Hansen Tranberg, min 4xtipoldefar, skrev til fæstningen Christiansø for at få kommandantens m.fl. støtte. Sagen endte (pt. for undertegnede) med at Grev Reventlow, stiftsamtsmand over Sjælland m.m.v. i 1750 havde et møde med folkene fra Gudhjem, som få dage efter afleverede en skrivelse med yderligere argumenter for deres sag. Imidlertid døde den besøgende Grev Reventlow meget kort tid derefter i Rønne – og måske gik sagen dermed i stå.

MEN vi ved jo, at Gudhjem ikke fik købstadsrettigheder, hvilket de faktisk aldrig har haft, selv om de formentlig i middelalderens begyndelse var Bornholms største handelsby.

Se i denne PDF-fil sagsmappen transskriberet, “oversat” til moderne dansk, data om brevskriverne og andre nævnt, forklaring på ord og begreber, samt mine bemærkninger til drømmene iøvrigt.

1749 Gudhjems købstadsdrømme transskription

Sagen skal ses i sammenhæng med min søgen efter personerne fra Skånelandene, som efter skånske krig 1675-1679 indvandrede til Gudhjem.

 

 

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn