5. Andre oversigter over befolkningen i Gudhjem sogn

På denne side samler jeg andre oversigter over befolkningen i Gudhjem sogn.

Den 1. liste: I Øster herreds tingbøger fandt  jeg 1709 og 1710 nogle møder, hvor mændene i sognet skulle aflægge ed på, at de på tinge havde  modtaget en ordre fra Kongen mod at kontakte fremmede skibe på grund af pestfare. Det var ikke let at få herredets mænd til at komme til tinge, så efter flere møder måtte man true med bøder for at få dem til at komme. Det lykkedes aldrig at få alle af huse, men listerne fra 1709 og 1710 er formentlig næsten fuldkomne og kan derfor bruges til efterkontrol af de data vi allerede har. På tingmøderne 14 okt, 28 okt og 4 nov 1709 kom 57 fastboende mænd fra Gudhjem sogn og 21sep/6 okt 1710 er kom 41 mænd, ialt er 60 forskellige mænd identificeret i 1709/1710. Se mande-listerne, min trasskription af mødereferaterne og mine analyser her:

1709to1710 Maend i Gudhjem sogn

 

 

 

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn